ZDROWIE

Znaczną część naszego życia spędzamy w pomieszczeniach. Dlatego tak ważne jest, aby panował w nich dobry klimat, ma on bowiem decydujący wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Klimat w pomieszczeniach kształtują następujące właściwości fizyczne:

 • temperatura powietrza
 • temperatura powierzchni ograniczających wnętrze
 • ruchy powietrza
 • wilgotność powietrza
 • zanieczyszczenie kurzem i gazami

Wytworzenie korzystnego klimatu zapewnia nam beton konopny – materiał budowlany oparty na paździerzach konopnych i spoiwie wapiennym. Charakteryzuje się on wysokimi zdolnościami izolowania termicznego i akustycznego oraz wysoką paro-przepuszczalnością
i pojemnością cieplną.

Właściwości te sprawiają, że w budynkach, których ściany wypełnione są betonem konopnym, panuje zdrowy i komfortowy mikroklimat, wysoce przyjazny dla mieszkańców. Jednocześnie obecność wapna w składzie kompozytu konopnego zapewnia ochronę przed rozwojem korozji biologicznej, gwarantując tym samym czystość i higienę zamieszkania, jak słusznie zauważa prof. Tom Wooley, profesor Architektury na Uniwersytecie Queens w Belfaście, w Irlandii Północnej, niezależny ekspert od ekologicznych technologii budowlanych, autor książek „Green Building Handbook” oraz „Natural Building”.

Beton konopny jest materiałem w 100% naturalnym i ekologicznym. W przeciwieństwie do materiałów syntetycznych nie zawiera żadnych szkodliwych substancji chemicznych.

Jest on całkowicie przyjazny dla zdrowia i środowiska, także po rozbiórce domu, można rozkruszyć i użyć np. jako nawóz.

Kompozyt konopny to materiał paro-przepuszczalny, co oznacza, że umożliwia swobodny przepływ wilgoci. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla konstrukcji budynku, jak i dla zdrowia jego mieszkańców. Przepuszczalność pary wodnej i samoistne osuszanie się ścian są możliwe dzięki porowatej sieci kanalików w zaprawie. Właściwość ta chroni przed długotrwałym zawilgoceniem murów i niezwykle korzystnie wpływa na mikroklimat budynku.

Wilgotność jest jednym z najważniejszych parametrów powietrza, obok jego temperatury i czystości. Duża względna wilgotność powietrza wpływa dodatnio na przyjemny klimat w pomieszczeniu, co wprost przekłada się na dobre zdrowie i samopoczucie.

Dzięki utrzymaniu właściwego poziomu wilgotności w domu i jego pomieszczeniach:

 • zmniejsza się zawartość drobnych cząstek kurzu
 • zmniejsza się żywotność bakterii i wirusów
 • zostają zredukowane przykre zapachy
 • zapobiegamy naładowaniu elektrostatycznemu niektórych przedmiotów
 • uaktywniają się zdolności obronne skóry i całego organizmu przed mikrobami chorobotwórczymi
 • układy oddechowy, krążenia oraz pokarmowy prawidłowo pracują.

Z tych też powodów, aby cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem, powinniśmy utrzymywać optymalną wilgotność w pomieszczeniach na poziomie ok. 50% (co najmniej 40% i nie więcej niż 70%). Umożliwia nam to beton konopny, będący wypełnieniem ścian budynku.

Jednym ze składników betonu konopnego jest silnie zasadowe wapno, które działa bakteriobójczo. Zapobiega to powstawaniu pleśni i grzybów na ścianach budynku. Pozytywną konsekwencją tego działania jest zabezpieczenie pokrytej nim powierzchni przed postępującą korozją biologiczną, co jest niezaprzeczalnym atutem.

Forma kopuły wraz zastosowaniem naturalnych materiałów wolnych od „chemii budowlanej” tworzy nam dogodne warunki życia w zdrowiu i harmonii.

Menu